Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

4807 05ed 390
wiksz
4447 6123 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianothingwrong nothingwrong
wiksz
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted fromLaterLaterLater LaterLaterLater viaIriss Iriss
wiksz
Nikt na świecie nienawidzi mnie tak, jak ja siebie sam...
— --
Reposted fromomphh omphh viablackheartgirl blackheartgirl
7977 c527 390

teenageers:

cofffee ?

Reposted fromSkydelan Skydelan viablackheartgirl blackheartgirl
wiksz

zaopatrz się w kogoś na jesień.

wiksz
Around the Bend
wiksz
4483 08ab 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaatramentovva atramentovva
wiksz
wiksz
3537 4ec1 390
Reposted fromYSoSerious YSoSerious viaatramentovva atramentovva
wiksz
8470 8d54 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaatramentovva atramentovva
wiksz
Jest takie zdanie, z którym wyjątkowo się utożsamiam: „Jeśli masz mieć byle jakie oparcie, to lepiej oprzeć się o ścianę.” Jeśli z nikim nie jesteś to odpowiadasz tylko za siebie. Jak coś się stanie to się przewrócisz, potłuczesz, ale później wstaniesz i pójdziesz dalej. Jeśli stanie się to samo, kiedy jesteś w związku, to też się przewrócisz, otrzepiesz kolana i pójdziesz dalej. Różnica jest taka, że pozostanie w tobie żal, że to nie tak miało wyglądać. Miało być jak w teście na zaufanie, kiedy zamykasz oczy i bezwładnie się przewracasz, a ktoś ciebie łapie w swoje ramiona. W tym przypadku tych ramion nie ma, tłuczesz się o panele z Castoramy i rozcierając obolałe miejsca myślisz: „Hej! Co to ma być?!”. Najgorsze nie są jednak te siniaki, których mogło nie być. Najgorsze jest marnowanie czasu przy osobie, której nawet nie chciało się nas złapać, bo ważniejsze było coś innego.
— volantification
wiksz
wiksz
wiksz
4138 314d 390

thelingerielovely:

covered in roses

wiksz
0750 29c4 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaflesz flesz
wiksz
Bay by Boat
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaflesz flesz
wiksz
4041 4148 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaflesz flesz

June 22 2018

4996 fbf0 390
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl