Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

wiksz
9268 44f9 390
Reposted fromFrauDurchdenWald FrauDurchdenWald viafreska freska
wiksz
Reposted fromjasminum jasminum viaanastasie anastasie
wiksz
2585 e3e7 390
Reposted frombotanyplay botanyplay viaanastasie anastasie
wiksz
0044 f3a4 390
Reposted fromsoSad soSad viaanastasie anastasie
wiksz
9769 4b13 390
Reposted fromdailylife dailylife viaanastasie anastasie
wiksz
Reposted fromforeveryoung foreveryoung viaanastasie anastasie
wiksz
1326 1d97 390
Reposted fromnaciol naciol viaanastasie anastasie
wiksz
9112 c020 390
Reposted fromtereska tereska vianiskowo niskowo
wiksz
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
wiksz
Wpajałem jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— Stanisław Jerzy Lec "Mysli nieuczesane"
Reposted fromcytatytacyta cytatytacyta viaandziaa andziaa
wiksz
2098 589e 390
Above Prague by Kate L.A.
Reposted fromhaveagoodday haveagoodday viachrzrzrz chrzrzrz
wiksz
5258 9334 390
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viaandziaa andziaa
wiksz
I gdy tak myślę, to tak rozpaczliwie tęsknię za Tobą, że chce mi się płakać. I nie jestem pewien, czy z tego smutku, że tak tęsknię, czy z tej radości, że mogę tęsknić
— J.L Wiśniewski i inni "Eksplozje"
Reposted frommslexi mslexi viaandziaa andziaa
wiksz
8131 d3f0 390
Reposted fromdiedrunk diedrunk viaandziaa andziaa
wiksz
6202 c77d 390
Reposted fromtutajjula tutajjula viaandziaa andziaa
wiksz
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialifeless lifeless
wiksz
3716 4bc8 390
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viasoSad soSad
wiksz
1208 ed73 390
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viakonwalia konwalia
wiksz

wypadałoby
zamknąć
za
sobą
drzwi

nikt nie lubi przeciągów

— K. K
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viaanakarenina anakarenina
wiksz
5740 e406 390
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viaandziaa andziaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl