Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

wiksz
1142 0749 390
Reposted from777727772 777727772 viamehhh mehhh
wiksz
6286 24cb 390
Reposted fromtfu tfu viamehhh mehhh
wiksz
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
wiksz
Reposted frombluuu bluuu viamehhh mehhh
wiksz

Chcę być osobą, którą boisz się stracić.

wiksz
Daleko
wśród obcych ścian
pod niebem
nie moich gwiazd
— Daleko od domu - A. Lipnicka
Reposted fromaggape aggape viadianazet dianazet
wiksz
3749 f000 390
Pocałunek – akt polegający na kontakcie ust z ciałem innej osoby (np. ustami, policzkiem, dłonią) lub przedmiotem.
wiksz
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viablackheartgirl blackheartgirl
wiksz
3696 7606 390
Reposted fromoutoflove outoflove viablackheartgirl blackheartgirl

February 18 2018

wiksz
4762 4a4a 390
Reposted fromwwannie wwannie vianiskowo niskowo
wiksz
wiksz
wiksz
6879 cccc 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
wiksz
4554 c326 390
Reposted fromnutt nutt viablackheartgirl blackheartgirl
wiksz
wiksz
wiksz
4265 2252 390
3562 13b0 390
wiksz
5430 08cb 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannaniczyja pannaniczyja
wiksz
8995 ff3a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannaniczyja pannaniczyja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl