Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

wiksz
5710 199c 390
Reposted fromdailylife dailylife viajointskurwysyn jointskurwysyn
wiksz
1586 5b7b 390
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn
wiksz
wiksz
5871 1998 390
Reposted frompesy pesy viajointskurwysyn jointskurwysyn
wiksz
2966 851a 390
Reposted fromnazarena nazarena viajointskurwysyn jointskurwysyn
wiksz
wiksz
4049 08a6 390
wiksz
1674 18b0 390
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaatramentovva atramentovva
wiksz
-To twoja wina, to Ty uciekłaś.
-Zawsze uciekałam. To Ty nie pobiegłeś za mną.
Reposted frommefir mefir viaatramentovva atramentovva
1997 51ae 390
Reposted frommirosia mirosia viablackheartgirl blackheartgirl
2458 9dcd 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viablackheartgirl blackheartgirl
wiksz
2083 9203 390
Reposted fromtichga tichga viablackheartgirl blackheartgirl
wiksz
-Jesteś singlem?
-Nie, albumem studyjnym.
-Ale czy jesteś wolna?
-Nie, zapierdalam jak dyliżans.
-A masz kogoś?
-Zakładnika w piwnicy.
— znalezione
Reposted fromgreymouse greymouse viablackheartgirl blackheartgirl
wiksz
8702 f60f 390
Szamba...
wiksz
Perfekcja jest chorobą ludzkości
Piękno boli, ukazujemy w świetle wszystko co najgorsze
Próbujemy coś naprawić, ale nie możesz naprawić tego, czego nie widzisz
To jest dusza, która potrzebuje operacji

Gdy jesteś sama, zdana na siebie
I leżysz w swoim łóżku
Odbicie wpatruje się prosto w ciebie
Czy jesteś szczęśliwa ze sobą?
— Beyoncé - Pretty Hurts
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
0992 f72f 390
wiksz
0887 5a25 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes via3u3a 3u3a
wiksz
Reposted fromretro-girl retro-girl via3u3a 3u3a
wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl