Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

wiksz
Przekraczasz granicę, drobnym gestem, prawie niedostrzegalnym. Odpisujesz na zalotny SMS, patrzysz w oczy o chwilę zbyt długo, albo idziesz do kawiarni wiedząc, że nie należy. Miałam chwilę słabości, krótkotrwałą, to był impuls. Poczułam potrzebę ucieczki, wyzwolenia się od wszystkiego.
— GYPSY S01E10
wiksz
5332 d974 390
Reposted fromGIFer GIFer viaSzczurek Szczurek
wiksz
Wie pani, jak to jest, kochać kogoś tak bardzo, a potem patrzeć, jak odchodzi?
— Tess Gerritsen
8775 6cdb 390
Reposted fromdeviate deviate viasoulwax soulwax
wiksz
wiksz
0101 b981 390
Reposted fromwindingroads windingroads
wiksz
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da. Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana vianiskowo niskowo

August 06 2017

5026 7ec9
Reposted fromidiod idiod vianiskowo niskowo
wiksz
0935 71dd 390
Reposted fromscorpix scorpix vianoelya noelya
wiksz
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


_________________________________________________________________

every single day.
— Elisabeth Gaskell
Reposted fromblacktoblack blacktoblack vianiskowo niskowo
wiksz
6886 eea3 390
Rentgen kotka
Reposted fromadamkrk adamkrk vianiskowo niskowo
wiksz
Bezwładnie spadam i czekam
Aż uderzę ciałem o ziemię
— Mikromusic "Bezwładni" (ft. Skubas)
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
wiksz
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
wiksz
0993 4068 390
Reposted fromwerterowska werterowska vianiskowo niskowo
wiksz
5140 8af8 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa vianiskowo niskowo
6178 dc3e
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted vianiskowo niskowo
wiksz
Reposted fromcorvax corvax vianiskowo niskowo
wiksz
Nie lubię widowiskowych ludzi. Jakbym chciała zobaczyć przedstawienie poszłabym do teatru.
Reposted fromM-M M-M viasoSad soSad
wiksz
Nie lubię widowiskowych ludzi. Jakbym chciała zobaczyć przedstawienie poszłabym do teatru.
Reposted fromM-M M-M viachrzrzrz chrzrzrz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl