Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

wiksz
1547 4ef3 390
Reposted frommindtrap mindtrap viaSzczurek Szczurek
2026 9c73 390

goat-soap:

Ravens and coffee pattern for mazz!!

Reposted fromollivander ollivander viakartoNik kartoNik
wiksz
I choć do zaoferowania mam tylko chłód, to i tak ona mówi mi "Słońce".
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
wiksz
4842 30cc 390
Reposted fromkaiee kaiee viakartoNik kartoNik
9564 cf2e 390

thepervertedasian:

this argument is serious

wiksz
3924 d0a5 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakartoNik kartoNik
4804 2933 390
wiksz
7652 f905 390
Reposted frompwg pwg viakartoNik kartoNik
wiksz
0469 6b86 390
wiksz
Do­piero późną nocą, przy szczel­nie zasłoniętych ok­nach gry­ziemy z bólu ręce, umiera­my z miłości
— Małgorzata Hillar
6728 ad2b 390
Reposted fromfreakish freakish viablackheartgirl blackheartgirl
wiksz
Kłamię Cię każdego dnia, ale Ty, Ty mnie dobrze znasz, wszystko o mnie wiesz, wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie.
— Myslovitz
wiksz
photo by Powidoki
Reposted fromtowo85 towo85 viablackheartgirl blackheartgirl
wiksz
2103 08fc 390
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viablackheartgirl blackheartgirl
6381 0ebd 390
Reposted fromfreakish freakish viablackheartgirl blackheartgirl
0012 2bcb 390
Reposted fromnikotyna nikotyna viablackheartgirl blackheartgirl
wiksz
5081 42b9 390
Reposted fromoll oll viablackheartgirl blackheartgirl
wiksz
wiksz
1750 a96d 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl