Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2018

wiksz
wiksz
#Emily
Reposted frompffft pffft viascorpix scorpix
wiksz
Reposted fromTullfrog Tullfrog viascorpix scorpix
wiksz
8251 c93e 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix
wiksz
Reposted fromshakeme shakeme viapannaniczyja pannaniczyja
wiksz
ja już nie chcę nic pamiętać
— "Pułapka", s01e04
Reposted fromobliviate obliviate viapannaniczyja pannaniczyja
wiksz
Reposted fromshakeme shakeme viapannaniczyja pannaniczyja
wiksz

opowiem ci o egoistach. nawet jeśli wiedzą że cię zranią wchodzą w twoje życie żeby cię skosztować bo jesteś rodzajem istoty której nie chcą przegapić. zbyt wiele w tobie blasku żeby go nie poczuli. kiedy więc dobrze się już przyjrzą wszystkiemu co masz do zaoferowania. gdy zabiorą ze sobą twoją skórę twoje włosy twoje tajemnice. gdy uświadomią sobie ile w tym prawdy. jaką jesteś burzą nagle ich to poraża.

wtedy pojawia się tchórzliwość. wtedy osoby za które ich uważałaś ustępują miejsca smutnej rzeczywistości tego jacy są. wtedy z ich ciała ulatuje wszelka odwaga i odchodzą mówią znajdziesz lepszego ode mnie.

będziesz stała naga wciąż mając ukrytą gdzieś w sobie połowę z nich i płakała. pytając dlaczego to zrobili. dlaczego cię zmusili żebyś ich kochała skoro nie mieli zamiaru odwzajemnić tej miłości a oni powiedzą coś w rodzaju po prostu musiałem spróbować. musiałem dać temu szansę. przecież chodziło o ciebie.

ale to nie jest romantyczne. nie jest urocze. myśl że byli tak owładnięci twoim istnieniem że musieli zaryzykować że je zniszczą w imię świadomości że ich ono nie ominęło. twoje istnienie znaczyło tak mało w porównaniu z ich ciekawością ciebie.

właśnie tacy są egoiści. igrają z całymi bytami. z całymi duszami żeby zadowolić własną. w jednej sekundzie trzymają cię na kolanach jakbyś była całym światem a w drugiej redukują do zwykłego zdjęcia. zwykłej chwili. elementu przeszłości. jednej sekundy. połykają cię i szepczą że chcą z tobą spędzić resztę życia. ale gdy tylko poczują strach. są już jedną nogą z drzwiami. nie mając odwagi pozwolić ci odejść z gracją. jakby ludzkie serce tak mało dla nich znaczyło.

i po tym wszystkim. po tym całym braniu. ten strach. czy to nie smutne i zabawne że ludzie mają dziś więcej odwagi żeby rozebrać cię swoimi palcami niż żeby sięgnąć po telefon i zadzwonić. przeprosić. za stratę. i właśnie tak ją tracisz. 
egoizm.

— mleko i miód
Reposted fromnezavisan nezavisan viapannaniczyja pannaniczyja
wiksz
Reposted fromshakeme shakeme viapannaniczyja pannaniczyja
wiksz
0987 909d 390
Reposted fromursa-major ursa-major viapannaniczyja pannaniczyja
4736 f80d 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viapannaniczyja pannaniczyja
wiksz
3002 bc89 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viapannaniczyja pannaniczyja
wiksz
6033 0cb4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannaniczyja pannaniczyja
wiksz
3401 1b52 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapannaniczyja pannaniczyja
wiksz
7557 d69a 390
Reposted frommoai moai viapannaniczyja pannaniczyja
wiksz

 

"Twoje koszule
i moje bluzki
nigdy razem
nie wisiały
w tej samej szafie

nigdy razem
nie leżały
koło siebie
na jednej półce
ale kiedyś
spotkały się
zdziwione
jedna na druga
w bezładzie
rzucone
na podłogę"

 

 

 

 

wiksz
wiksz
8956 ecd3 390
Reposted fromoll oll viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
wiksz
wiksz
0609 c67d 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl